Canvis a la web

Amb el començament d’any hem aprofitat per renovar alguns aspectes de la web del GREC. A primera vista els canvis més evidents tenen a veure amb el disseny de la pàgina. Així i tot hem mantingut l’estil i la disposició de gaire bé tots els continguts per que el canvi no sigui tant brusc. Els continguts continuen essent els mateixos i estan estructurats amb las mateixes categories.

Però els canvis, han anat més enllà d’un “rentat de cara”, ja que hem actualitzat el motor (basat en el CMS Joomla) que organitza i suporta tots els continguts que podem veure amb els nostres navegadors. Gran part d’aquests canvis interns, no tenen un impacte gaire visible per l’usuari (optimitzacions dels temps de càrrega, millors protocols de seguretat,.........) però d’altres si que són visibles.

Continuar llegint

Educadors Familiars

Amb el programa d’Educadors Familiars  es treballa en el sí de les famílies que necessiten millorar les seves habilitats parentals mitjançant la introducció d’un Educador Familiar (EF) dins del domicili , des d’on duu  a terme la seva  tasca socioeducativa . És dirigeix a famílies amb menors, tant en risc de desemparament  com en situació de dificultat o risc social.
El programa  se va iniciar al GREC a finals de l’any 1999, amb una petita experiència que abastava a 5 famílies. De llavors ençà, el programa s’ha anat ampliant de manera progressiva donada la demanda existent, així com  l’implantació i el reconeixement  de la figura de l’Educador Familiar tant dins del sistema de protecció de menors com dins el d’atenció primària.

Continuar llegint